|

Cad is Aonad ann?/ What's an Aonad?

|
|
|
|
 

FOIRM RÉAMH-ROLLACHÁIN / PRE-ENROLMENT FORM

N.B. Coimeádfar gach eolas san fhoirm seo faoi rún - All information to be held in strictest confidence

SONRAÍ PÁISTÍ
CHILDREN'S DETAILS

* Indicates a required field
Ainm agus Sloinne*
Name and Surname
Dáta Breithe*
Date of Birth
Inscne*
Gender
Bliain le Tosú*
Starting Year

Ainm na Bunscoile
Name of Primary School
Riachtanais Bhreise
Additional Needs

SONRAÍ TUISMITHEOIRÍ NÓ CAOMHNÓIRÍ
PARENTS' OR GUARDIANS' DETAILS

Ainm(neacha)*
Names(s)
Uimhreacha Gutháin*
Phone Numbers
Seoladh*
Address:
Ríomhphost*
e-mail:

TÉARMAÍ AGUS COINNÍOLLACHA
TERMS AND CONDITIONS

  • Bronnfar sraith-uimhir ar pháistí a bhfuil foirm réamh-rollúcháin líonta isteach dóibh.
    Every child for whom an enrolment form is submitted will be assigned a serial number.

  • Cinnteoidh líonadh na foirme seo go mbeidh áit á tairiscint do do pháiste i gColáiste Loch Gile.
    A completed pre-enrolment form ensures that your child will be offered a place in Coláiste Loch Gile.

  • Inis dúinn, a luaithe agus is féidir, má athraíonn do shonraí teagmhála.
    Please inform us as soon as possible of any changes to your contact details.


Tá na tearmaí agus coinníollacha thuas léite agus tuigthe agam.*
I have read and understand the above Terms and Conditions.
 
Captcha Verification
CAPTCHA Image [ Different Image ]
Enter Captcha*
 

111111

© Cóipcheart Coláiste Loch Gile / Design by LorcArt