|

Cad is Aonad ann?/ What's an Aonad?

|
|
|
|
 

Enrolment Evening
Wednesday the 25th of January
Mercy College 6:00–9:00pm

AONAD LOCH GILE

Aonad Ghaeilge Choláiste Na Trócaire,

Cnoc an tSéipéala, Sligeach

www.colaistelochgile.net / www.mercycollegesligo.ie

eolas@coláistelochgile.com / mercycollegesligo@eircom.net

071 914347 / 086 826 0860 / 087 418 9785

 

A Chairde,

Dea-Scéala
Tá fíoráthas ar choiste bhunaithe Choláiste Loch Gile, atá ag feidhmiú ó 2008, a fhógairt go bhfuil tacaíocht na Roinne Oideachais faighte ag Coláiste na Trócaire, Sligeach, chun Aonad Loch Gile, aonad meánscoilíochta Gaeilge do bhuachaillí agus cailíní, a oscailt i mí Meán Fhómhair 2017.

Oíche Chlárúcháin
Dé Céadaoin an 25ú Eanáir 6.00 - 9.00in dáta i gColáiste Na Trócaire, an oíche Chlárucháin don Aonad. Iarrtar ar chuile dalta agus tuismitheoir a réamhchláraigh nó ar suim leo a leannaí clárú san Aonad theacht ar an oíche sin. D’fhéadfaidh áit a chunntiú san Aonad dod leanaí tré réamhchlárú tré dul chuig an suíomh www.colaistelochgile.net, gliogáil ar ‘Réamh-Chláraigh’, líon na bearnaí agus ‘Seol’ a bhrú.

Ré Nua
Is ré nua don Ghaelscolaíocht san Iar-Thuaisceart é seo, mar gurb é seo an t-aon deis oideachas mean-leibhéal Gaeilge a bheidh ar fáil do thuistí as na cúig Ghaelscoileanna i Sligeach, Liatroim agus deisceart Dhún Na nGall. Beidh lán-fáilte roimh dhaltaí nár fhreastal ar Ghaelscoil agus samhlaítear le fás an Aonaid go mbeidh éileamh ann do Ghaelcholáiste neamhspléach amach anseo.

Buíochas 7 Moladh
Is mian leis an gCoiste bunaithe buíochas foirmeálta a ghabhadh leis na teachtaí uilg a chuidigh lenár gcás sna blianta a chuaigh thart; ba mhór an chabhair sibh agus táimid fíor bhuíoch.
Molann an coiste na h-iarrachtaí atá déanta ag baill foirne, Bord Bainistíochta Choláiste na Trócaire agus go príomha príomhoide Choláiste na Trócaire, Colette O’Hagan. Ón gcéad cruinniú léirigh siad meas, tuiscint is tiomántas do coincheap an Aonaid. Ón méid réamh-oibre, díograis, agus uaillmhian atá feicthe againn ón bhfoireann seo, is cinnte go bhfuil todhchaí gheal ann d'éinne a fhreastalaíonn ar Aonad Loch Gile Choláiste na Trócaire ó Mheán Fómhair 2017.

 

A Chairde,

Great News
The founding committee of Coláiste Loch Gile, working since 2008, are delighted to announce that the Department of Education have sanctioned the opening of Aonad Loch Gile, an Irish language secondary education unit for boys and girls to open in the Mercy College Sligo in September 2017.

Enrolment Evening
Wednesday January 25th 6:00–9:00pm in the Mercy College is the date for the Aonad and the Mercy's own enrolment evening. Parents who have an interest in enrolling their children and those who have pre-enrolled are asked to attend that evening.
To ensure an offer of a place for you may pre-enrol by going to www.colaistelochgile.net click the Pre-enrol button, fill in the spaces and press 'Send'.

New Era
This is a new era for Irish language education in the North West, it will be the only Irish language option for parents whose children attend the five Gaelscoileanna in Sligo, Liatroim and South Dún na nGall. Pupils who did not attend a Gaelscoil will be very welcome to enrol and it is expected that the demand will be such that in the forthcoming years that an independent Gaelcholáiste will be established.


Thanks & Praise
The founding committee would like to formally thank all the public representatives who made representations on our behalf in previous years: Your support was vital and truly appreciated.

We also wish to praise the efforts of The Mercy College’s Principal, Colette O’Hagan, staff and Board of Management. From the first meeting they revealed a respect, an understanding and dedication to the concept of an Irish Language Unit. After witnessing the amount of preliminary work, dedication and ambition they have for this 'Aonad' we believe that a very bright future awaits all students who seize the opportunity to attend Mercy College's Aonad Loch Gile from next September, 2017.

111111

© Cóipcheart Coláiste Loch Gile / Design by LorcArt